Vzdělávání v ČR

Oblast: 

Letní tábory

Nedílnou součástí činnosti řady NNO je pořádání zimních i letních táborů pro děti a mládež. MŠMT podporuje výhradně tyto pobytové akce, pokud jsou vyvrcholením pravidelné celoroční práce s dětmi a mládeží. Nepodporuje pobytové akce organizací, které se výhradně a převážně komerční formou zaměřují na pořádání těchto aktivit.   

Pořadatelé pobytových aktivit, tj. táborů jsou povinni dodržovat platné zákony a předpisy vztahující se k dané oblasti. MŠMT poskytuje dotace zejména na integrované tábory, tábory pro zdravotně handicapované děti a mládež, děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Podmínkou pro poskytnutí dotace na tyto akce je absolvování školení pro hlavní vedoucí táborů. Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-vzdelavani-a-odborna-priprava-1.

ITIC karta

Průkaz ITIC je jediný mezinárodně uznávaný doklad učitelské profese. S tímto průkazem mají každý rok tisíce pedagogů v ČR možnost získat mnoho zajímavých slev v oblasti cestování, kultury, sportu a volného času.

ITIC je vydáván pod záštitou organizace UNESCO, která posiluje význam karty jako nástroje ve vzdělávání akademických pracovníků. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association, v České republice je výhradní licenční autoritou GTS ALIVE, s.r.o.

Stránky