Vzdělávání v ČR

Oblast: 

EDUCA MYJOB Liberec 2014

OSMÝ ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ.
Staňte se vystavovatelem a nenechte si ujít možnost získat nové pracovní síly či studenty na prestižním veletrhu EDUCA MYJOB LIBEREC 2014.
Představujeme Vám nabídku k účasti na největším veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách, který se uskuteční v Tipsport areně v Liberci ve dnech 16. – 18. 10. 2014.

Kreativní podnikání ve školách "projekt CENTRES"

Evropská unie jako jeden z největších exportérů kreativních produktů již dlouho sleduje růstový potenciál v kreativních odvětvích, zejména v souvislosti s inovačními programy: kreativní odvětví jsou známa jako „potenciálně nejvíce inovativní ze všech sektorů EU a jako klíčové faktory a šiřitelé inovací, stejně jako i důležití zaměstnavatelé a významní hráči na poli regionálního rozvoje.

Natočte krátké video na téma využití kosmonautiky a kosmických technologií

NASA zve vysokoškolské studenty a začínající profesionály k účasti na projektu, který má za cíl představit formou umělecky zpracovaného videosnímku využití kosmonautiky, kosmické vědy a kosmických technologií ku prospěchu lidí na Zemi. Uzávěrka příjmu soutěžních snímků je 15. listopadu 2014.

ISIC SCHOLAR karta

ISIC SCHOLAR je průkaz pro žáky/studenty základních škol plně uznávaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Průkaz je vydáván, stejně jako standardní ISIC, světovou organizací ISIC Association pod záštitou UNESCO.

Všichni držitelé tohoto průkazu mohou využít nesčetného množství slev a výhod ve 124 zemích světa, v oblasti sportu, cestování, kultury, stravování, vzdělávání, zábavy a dalších.

Letní tábory

Nedílnou součástí činnosti řady NNO je pořádání zimních i letních táborů pro děti a mládež. MŠMT podporuje výhradně tyto pobytové akce, pokud jsou vyvrcholením pravidelné celoroční práce s dětmi a mládeží. Nepodporuje pobytové akce organizací, které se výhradně a převážně komerční formou zaměřují na pořádání těchto aktivit.   

Pořadatelé pobytových aktivit, tj. táborů jsou povinni dodržovat platné zákony a předpisy vztahující se k dané oblasti. MŠMT poskytuje dotace zejména na integrované tábory, tábory pro zdravotně handicapované děti a mládež, děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Podmínkou pro poskytnutí dotace na tyto akce je absolvování školení pro hlavní vedoucí táborů. Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mladez/dalsi-vzdelavani-a-odborna-priprava-1.

Stránky