Vzdělávání v ČR

Oblast: 

Hledáme stážisty

Oživení, o. s., je nevládní nezisková organizace zaměřující se na boj proti korupci, prevenci střetu zájmů a hájení veřejného zájmu v ČR již od r.l999. Po celou dobu usilujeme o neustálé zkvalitňování a rozšiřování našich aktivit a poskytovaných služeb.

Stránky