Vzdělávání v ČR

Oblast: 

Den otevřených dveří na SZŠ Turnov

DOD na Střední zdravotnické škole Turnov se koná v pátek 9. prosince 2016 od 9.00 do 16.00 hodin. Přijďte si prohlédnout areál školy a domova mládeže, který naleznete v sousedství turnovské nemocnice. Žáci vám v tento den předvedou ukázky své činnosti v rámci odborných předmětů, pedagogický sbor s ředitelkou školy osobně vám poskytne informace.

Hledáme stážisty

Oživení, o. s., je nevládní nezisková organizace zaměřující se na boj proti korupci, prevenci střetu zájmů a hájení veřejného zájmu v ČR již od r.l999. Po celou dobu usilujeme o neustálé zkvalitňování a rozšiřování našich aktivit a poskytovaných služeb.

Stránky