Vzdělávání v zahraničí

VELKÁ BRITÁNIE

University of Worcester je jedna z nejrychleji se rozvíjejících univerzit ve Velké Británii – s více než trojnásobným počtem přihlášek než před sedmi lety roste ve srovnání s ostatními britskými univerzitami nadprůměrným tempem.

Hlavní důvody, proč si vybrat právě University of Worcester

  • Vynikající uplatnění absolventů – Více než 92 % absolventů University of Worcester získá práci v oboru a stabilně patří mezi absolventy s nejvyšší mírou uplatnění.

Uznávání kvalifikací a vzdělání v EU

V zásadě je nezbytné rozlišovat mezi dvěma základními pojmy - uznáváním odborné kvalifikace (tedy způsobilosti k výkonu profese) a uznáváním odborného vzdělání (jinými slovy doložitelně ukončeným vzděláním).   

  • Uznávání odborných kvalifikací (tj. profesní uznávání)
    Zaměřuje se na posouzení znalostí a schopností konkrétní osoby, přičemž tyto znalosti a schopnosti sice mohou být doloženy dokladem o formální kvalifikaci (vzdělání a přípravě), ale také mohou být doloženy dokladem o faktickém výkonu dané činnosti nebo jiným dokladem. Výsledkem procesu profesního uznávání je rozhodnutí o tom, zda dotyčná osoba má dostatečné znalosti a schopnosti, aby mohla vykonávat konkrétní povolání nebo činnost.
  • Uznávání dosaženého vzdělání (tj. akademické uznávání)
    Můžeme ho definovat jako uznávání diplomů, kvalifikací nebo částí studijních programů jedné (domácí nebo cizí) vzdělávací instituce jinou vzdělávací institucí. Obvykle je takové uznání považováno za základ pro přijetí na další studium v druhé instituci nebo jako uznání umožňující určitý druh výjimky z povinnosti opakovat studium některých částí programu. Akademické uznávání je charakterizováno detailním porovnáváním studijních plánů, jehož výsledkem je pak rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice.

Stránky