Sociálně patologické jevy

IROP Výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Dotace na projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Katalog poskytovatelů poradenských služeb v Libereckém kraji

Zveřejňujeme elektronickou verzi Katalogu poskytovatelů poradenských služeb v Libereckém kraji . Kvalitní poradenské služby určené všem žákům, zejména pak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou jednou z priorit Libereckého kraje, což byl i jeden z důvodů pro realizaci projektu Poradenství v Libereckém kraji, v rámci nějž byl tento katalog vytvořen.

Stránky