Sociálně patologické jevy

2016: Vesmírná odysea – SPIN a VO-SA

Naše sekce pořádá v srpnu 2016 již osmý tábor, zaměřený na astronomii a kosmonautiku.  Námětem pro ten letošní se stal velmi originální román Roberta Charlese Wilsona Spin.  Wilsonově záhadě zmizelých hvězd budeme společně přicházet na kloub v celotáborové hře.  Kromě ní nás čeká tradiční koktejl her, bloků s informacemi, testíků, soutěží, táboráků, pozorování a všeho, co ke správnému letnímu táboru patří.

Bezkorupce

V rámci programu Bezkorupce se věnujeme systematickému odhalování nekalého a nehospodárného jednání ve veřejné správě, svou pozornost pak nejčastěji obracíme na oblasti s vysokým korupčním potenciálem jako jsou např. manipulace při zadávání a realizaci veřejných zakázek, nevýhodné prodeje a pronájmy veřejného majetku, neúčelné vynakládání veřejných prostředků v rámci přerozdělování dotací a grantů, odmítání poskytování informací ze strany povinných subjektů, monitorování případů střetu zájmů veřejných funkcionářů.

IROP Výzva č. 18, Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Dotace na projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Katalog poskytovatelů poradenských služeb v Libereckém kraji

Zveřejňujeme elektronickou verzi Katalogu poskytovatelů poradenských služeb v Libereckém kraji . Kvalitní poradenské služby určené všem žákům, zejména pak žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou jednou z priorit Libereckého kraje, což byl i jeden z důvodů pro realizaci projektu Poradenství v Libereckém kraji, v rámci nějž byl tento katalog vytvořen.

Stránky