Celostátní informace k Práci v ČR

Aktuální celostátní informace, týkající se Práce v České republice, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: Práce v ČR.

Zdroj: http://www.nicm.cz/oblasti/prace/prace-v-cr

Vložil: Petr Šimůnek
2014-06-07