Celostátní informace ke vzdělávání v ČR

Aktuální celostátní informace, týkající se vzdělávání v České republice, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: Vzdělávání v ČR.

Zdroj: http://www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani-v-cr

Vložil: Petr Šimůnek
2014-06-07