Naše rozkvetlá Lomnice 2019

        Naše rozkvetlá Lomnice 2019

Po loňské premiéře vyhlašuje Komise Zdravého města ve spolupráci s městem Lomnice nad Popelkou druhý ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu „Naše rozkvetlá Lomnice 2019“. Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti o zkrášlování našeho města i o ochranu životního prostředí.

Soutěž se opět vyhlašuje ve třech kategoriích:

- květinová výzdoba bytového nebo panelového domu jako celku (včetně předzahrádek)

- květinová výzdoba rodinného domu jako celku (včetně předzahrádek)

- květinová výzdoba balkonu, okna, vchodu, terasy – detail

Účastnit se mohou fyzické osoby vlastnící (případně spoluvlastnící) na území města Lomnice nad Popelkou (tedy včetně okolních osad) nemovitost, případně mají užívací právo k bytu, bez omezení věku.

Každý účastník může přihlásit jednu nemovitost pouze do jedné kategorie.

Hodnotí se kompozice, barevná harmonie, umístění v rámci domu.

Výzdoba musí být vždy viditelná z veřejného pozemku a musí být z živých květin a rostlin (nikoli umělých). Jako součást výzdoby nebudou různé sádrové sošky trpaslíků, zvířat apod.

Přihlásit se lze od 1. dubna 2019 dvěma způsoby:

1. zaslání elektronické fotografie (max. 5 ks) květinové výzdoby na e-mailovou adresu rozkvetla.lomnice@mu-lomnice.cz. V textu e-mailu bude uvedeno jméno uchazeče, kontaktní telefon, přesná adresa místa, které se přihlašuje do soutěže, a kategorie, do které se hlásí.

2. odevzdání fotografie (max. 5 ks) v papírové podobě na podatelně MěÚ Lomnice nad Popelkou. Uchazeč zároveň vyplní formulář, do kterého uvede své jméno, kontaktní telefon nebo e-mail, přesnou adresu místa, které se přihlašuje do soutěže, datum odevzdání a kategorii, do které se hlásí.

Účastník se může do soutěže přihlásit kdykoli v průběhu trvání soutěže až do 31. srpna 2019.

Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků proběhne na zářijovém zasedání zastupitelstva města. Ceny budou předány na Setkání u Alainovy věže, které se uskuteční 28. září 2019.

První tři vyhodnocení v každé kategorii obdrží ceny:

1. místo – poukaz na nákup v zahradnictví v hodnotě 1000 Kč

2. místo – kniha o zahradničení

3. místo – poukaz na nákup v obchodě ovoce a zelenina v hodnotě 300 Kč

Každý účastník pak obdrží malý dárek.

Všechny pořízené fotografie budou vystaveny na webových stránkách a oficiálním facebookovém profilu města po 1. září 2019.

Další informace k soutěži poskytne Ing. Zdeněk Rajm, místostarosta na tel.: 602 786 759 nebo e-mailu mistostarosta@mu-lomnice.cz.

 


Odkazy