Dofe - (The duke of edinburghs international award)

České DofE nezahálí a připravuje do dalšího roku opět mnoho zajímavých nabídek FOND DofE – opět bude jarní a podzimní výzva, o termínech vás budeme včas informovat Regionální setkání vedoucích – na jaře 2019 plánujeme setkání vedoucích v Ústí nad Labem, Praze a Brně. Setkání budou na jedno odpoledne a cílem je především potkat další DofE kolegy, sdílet dobrou praxi, zkusit se pobavit o problematice na vašem místním centru. Na setkání bude také zajímavý workshop, který vám pomůže v další realizaci programu. Zažij DofE – v roce 2019 proběhne opět Zažij DofE, kterého se můžete zúčastnit s vašimi účastníky. Tentokráte proběhne akce ve více městech a s různým programem. O průběhu vás budeme včas informovat. Ceremonie DofE – jako každý rok, tak i v tom příštím proběhne 2x Bronzovo-stříbrná ceremonie (červen, prosinec) a Zlatá ceremonie v říjnu. Možná proběhne i první slavnostní ceremonie na Magistrátu města Brna.