Stipendijní pobyty v zahraničí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo nabídku stipendijních pobytů v zahraničí podle dvoustranných mezinárodních smluv (kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s partnerskými ministerstvy).

Podrobné informace o jednotlivých stipendijních nabídkách a rovněž obecné podmínky účasti včetně postupu podávání žádostí jsou publikovány prostřednictvím Akademické informační agentury - www.zahranici-stipendium.cz. Zájemci se mohou  seznámit s obecnými podmínkami podávání žádostí o stipendia, které jsou publikovány na www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_Mezinarodni_smlouvy-Vyberova-rizeni/. Přihlášky s detailními instrukcemi k odevzdání jsou k dispozici na www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/.  

Zdroj a více informací www.msmt.cz.

Zdroj: AICM ČR

Vložil: Petr Šimůnek
2017-02-03