Dva kurzy ZDRAVOTNÍKA ZA

"Chtěli jsme využít možností lektorů (Frodo a Martina Šišáková) a hlavně lépe zkombinovat časové možnosti dalších lektorů a dobrovolníků, kteří na tomto kurzu pomáhají se simulování situací a maskováním zranění. Tento kurz je určen pro všechny kraje, a pokud máte možnost informujte prosím o této nabídce vaše kontakty. Kurzy se již plní a tak je potřeba zareagovat rychle."

Přihlašování zde:
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1777
http://vm.nidv.cz/vm/kurzy/info/kurz/1776

Kurz je vytvořen pro zaměstnance a externisty SVČ a neziskovek a je koncipován jako zážitkový. Účastníci si v něm vyzkouší praktické ošetřování a situace. Myslím si, že tento kurz je svým pojetím nejblíže našemu pedagogickému pojetí táborů a akcí.

Zdroj: Lužánky – středisko volného času, Brno

Vložil: Petr Šimůnek
2017-02-14