EUROSTUDENT VI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo na jaře 2016 již šestou vlnu mezinárodního šetření EUROSTUDENT.

Toto šetření postojů a životních podmínek vysokoškolských studentů proběhlo v řadě evropských zemí a stejně jako v předchozích vlnách se k němu připojila i Česká republika.

http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/TF/Analyticke_materialy/Eurostudent/E_VI_zaverecna_zprava.pdf

Zdroj: AICM

Vložil: Petr Šimůnek
2016-12-14