POKUSOHRANÍ - akreditovaný kurz MŠMT

Program je inspirací pro zábavné experimenty a malá bádání - oblíbená a efektivní forma aktivizačních a motivačních aktivit nejen do výuky, ale především do oblasti zájmové činnosti žáků.

Program: 1) Jednoduchý pokus jako motivace, inspirace, oživení výuky či zájmové činnosti a podnícení badatelského přístupu žáků. 2) Ukázky aktivit – proměny obyčejných věcí a materiálů v neobyčejné, fousaté pokusy v novém kabátě, propojení fyziky s estetickým prožitkem - zvukový vodopád, kouzelné obrázky… 3) Začlenění pokusů a badatelského přístupu do projektů, celoročních her či táborů (campů). Seznámení s mnoha realizovanými projekty (Kosmická cestovní kancelář Proxima, Tajemství stromů, Ostrovy objevů aj.) 4) Vytvoření sbírky pokusů na Pinterestu – tvorba virtuální nástěnky. 5) Natáčení experimentu, využití volně stažitelných aplikací k oživení videa s pokusem, online sdílení a prezentace pokusů. 6) Ukázky dětských výrobků a „vědeckých“ výtvorů - kosmická sbírka nerostů, hrátky s fóliemi aj. 7) Vlastní vyzkoušení a realizace mnoha jednoduchých pokusů, využití běžných a odpadových materiálů k experimentování a bádání, vytvoření fyzikálních rekordů, výroba jednoduché fyzikální hračky.

Více informací na http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/4625/POKUSOHRANI-akreditovany-kurz-MSMT.aspx

Vložil: Petr Šimůnek
2016-12-28