Celostátní informace ke vzdělávání v zahraníčí

 Aktuální celostátní informace, týkající se vzdělávání v zahraničí, najdete na internetových stránkách Národního informačního centra pro mládež: Vzdělávání v zahraničí.

Zdroj: http://www.nicm.cz/oblasti/vzdelavani/studium-v-zahranici

Vložil: Petr Šimůnek
2014-06-07